Studijní program

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: DKA-V Kód: P0732D260021 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Vodní hospodářství a vodní stavby"

Popis programu

Doktorský studijní program s kombinovanou formou studia

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinovaná

Struktura předmětů

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA025 Doktorský seminář 1 (VHS) 3 4 zá,--
DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DBB012 Aplikovaná fyzika 3 8 --,zk
DPB026 Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DPB027 Čištění odpadních vod 3 8 --,zk
DPB028 Jakost vody v povodí 3 8 --,zk
DRB024 Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin 3 8 --,zk
DRB025 Matematické modelování ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DSB023 Hydropedologie 3 8 --,zk
DSB024 Meteorologie a klimatologie 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB029 Diskrétní metody ve stavebnictví 1 3 4 zá,--
DAB030 Numerické metody 1 3 4 zá,--
DAB031 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DCB009 Chemie vody 3 8 --,zk
DRB023 Hydromechanika 3 8 --,zk
DSB022 Hydrologie 3 8 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA029 Doktorský seminář 2 (VHS) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB032 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DAB033 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk
DAB034 Diskrétní metody ve stavebnictví 2 3 10 --,zk
DAB035 Numerické metody 2 3 10 --,zk
DAB036 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DAB037 Regresní modely 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPB030 Městské odvodnění 3 8 --,zk
DPB031 Vodárenství 3 8 --,zk
DRB026 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DRB027 Hydrotechnické stavby 3 8 --,zk
DRB028 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků 3 8 --,zk
DSB025 Krajinné inženýrství a hydromeliorace 3 8 --,zk
DSB026 Metody umělé inteligence ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DSB027 Řízení odtoku vody z povodí 3 8 --,zk
DSB028 Využití GIS ve vodním hospodářství 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA032 Doktorský seminář 3 (VHS) 6 8 zá,--
DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA033 Doktorský seminář 4 (VHS) 6 8 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA034 Doktorský seminář 5 (VHS) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA035 Doktorský seminář 6 (VHS) 6 14 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DPA036 Doktorský seminář 7 (VHS) 6 20 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty