Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nBK Kód: B3607 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Všeobecný

Zkratka: VS

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BB001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BF001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BH001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BU001 Informatika 3 3 zá,--
BV001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BA008 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BC001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BD001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BI001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BV002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BD002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BE001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BI002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BO001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BS001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BD003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BE002 Výuka v terénu z geodézie 5 2 zá,--
BF002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BL001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BO002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH052 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH059 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk

2. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BH051 Počítačová grafika (S) 2 3 --,kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty