Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nC Kód: N3607 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Management stavebnictví

Zkratka: E

Program: Stavební inženýrství

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Předmětem je prohloubení znalostí teoretických, inženýrských a zejména stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín, umožňujících samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou a teorií spolehlivosti. Stavebně-inženýrské předměty jsou rozvíjeny zařazením inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb a statikou při rekonstrukcích.
Obor Management stavebnictví je rozvíjen po ekonomicko-manažerské linii předměty investování, oceňování nemovitostí, velký důraz je kladen na projektové řízení staveb a manažerské systémy, management stavebního podniku, finanční analýzu ve stavebním podniku, veřejné finance a investice. Doplňující předměty jsou zaměřené na manažerské techniky a právo v podnikání. Schopnost komplexního řešení problému a inženýrské myšlení je prokazováno v projektech. Propojení ekonomického, manažerského a technického vzdělání se promítá do projektů z projektového řízení staveb a stavebního podniku.
Systém povinně volitelných předmětů umožňuje individuální specializaci do dodavatelské sféry nebo do veřejné správy. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské a ekonomické předměty oboru, v nichž student nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení problémů v oboru Management stavebnictví.

Výsledky učení

Absolvent studijního oboru Management stavebnictví získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technicko-ekonomických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe může absolvent studijního oboru Management stavebnictví získat autorizaci) je schopen řídit složité technicko-ekonomické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CA005 Matematika 5 (E) 2 1 4 zá,zk
CV006 Inženýrský seminář 1 2 2 zá,--
CV020 Manažerské účetnictví 2 2 4 zá,zk
CV021 Ceny ve stavebnictví 2 1 2 4 zá,zk

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CG051 Územní plánování 2 1 4 --,kl
CH053 Modernizace a rekonstrukce 2 1 4 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BI052 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) 2 1 4 --,kl
CL058 Statika při rekonstrukcích (E) 2 1 4 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CD006 Teorie spolehlivosti 2 1 4 --,kl
CV051 Ekonomická statistika 2 1 4 --,kl

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BP009 Inženýrské sítě 2 1 4 zá,zk
CF052 Zakládání staveb (E) 2 1 4 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
CV005 Investování 1 2 4 zá,zk
CV007 Oceňování nemovitostí 2 1 4 zá,zk
CV009 Projektové řízení staveb 2 2 2 5 zá,zk
CV010 Inženýrský seminář 2 2 2 zá,--
CV022 Správní právo 2 3 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CB055 Aplikovaná fyzika (E) 2 1 3 --,kl
CV075 Regionální politika 2 1 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CV076 Manažerské techniky 1 2 3 --,kl
CV077 Marketing 2 1 2 3 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CE055 Geografické informační systémy 2 2 --,kl
CV078 Integrované systémy managementu 2 2 --,kl

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1) , výuka aktuálně neprobíhá

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CZ052 Etika v podnikání 2 2 zá,--
CZ054 Inženýrská pedagogika 2 2 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CV011 Projekt – Stavební podnik 2 3 6 --,kl
CV012 Projekt – Projektové řízení staveb 2 3 6 --,kl
CV018 Diplomový seminář (E) 2 2 zá,--
CV023 Management stavebního podniku 2 1 5 zá,zk
CV024 Veřejné stavební investice 2 2 1 5 zá,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CV079 Finanční analýza ve stavebním podniku 3 3 --,kl
CV080 Veřejné finance 3 3 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
CV081 Hodnotové inženýrství (predmět neotevřen) 2 1 3 zá,zk
CV082 Správa stavebních objektů 2 1 3 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty