Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: nB Kód: B3607 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

studijní obor

Management stavebnictví

Zkratka: E

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BH013 Pozemní stavitelství 3 (E) 2 2 5 zá,zk
BL003 Betonové konstrukce (E) 2 2 5 zá,zk
BV003 Ceny ve stavebnictví 1 2 2 5 zá,zk
BV004 Finance 2 2 5 zá,zk
BW002 Technologie stavebních prací 2 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BA009 Operační výzkum 2 2 4 zá,zk
BH006 Projekt – Pozemní stavitelství 4 5 --,kl
BR005 Hydraulika a hydrologie 2 2 5 zá,zk
BT005 Technická zařízení budov (E) 2 2 5 zá,zk
BU006 Informační technologie a systémová analýza 2 2 5 zá,zk
BV015 Účetnictví 2 2 4 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BL015 Projekt – Betonové konstrukce a TZB 3 5 --,kl
BO007 Kovové a dřevěné konstrukce 2 1 3 zá,zk
BV005 Ekonomika investic 2 2 6 zá,zk
BV007 Právo 2 2 zá,--
BV008 Projektové řízení staveb 1 2 2 6 zá,zk
BV009 Řízení jakosti 2 2 zá,--
BV011 Stavebně-ekonomický seminář 1 1 zá,--
BV016 Personální management 1 2 1 3 zá,zk
BZ003 Sociální komunikace 1 1 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BV006 Stavební podnik 2 2 6 zá,zk
BV012 Veřejné stavební investice 1 2 2 6 zá,zk
BV013 Projekt – Stavební podnik 1 4 5 --,kl
BV014 Projekt – Projektové řízení staveb 1 4 5 --,kl
BV017 Marketing 1 2 2 4 zá,zk
BV052 Bakalářský seminář (E) 2 2 zá,--
BZ001 Stavební právo (V, E) 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty