Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: DKA-GK Kód: P0532D260002 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Popis programu

Doktorský studijní program s kombinovanou formou studia

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinovaná

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA053 Doktorský seminář 1 (GAK) 3 4 zá,--
DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB054 Analýza měřických dat 3 8 --,zk
DEB055 Geodézie 3 8 --,zk
DEB056 Sběr a zpracování prostorových dat 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA057 Doktorský seminář 2 (GAK) 3 8 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB029 Diskrétní metody ve stavebnictví 1 3 4 zá,--
DAB030 Numerické metody 1 3 4 zá,--
DAB038 Matematika 3 4 zá,--
DAB039 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB058 Fyzikální geodézie 3 7 --,zk
DEB059 Geodetické sítě 3 7 --,zk
DEB060 Kartografie 3 7 --,zk
DEB061 Pokročilé geofyzikální technologie 3 7 --,zk
DUB027 Systémy řízení bází dat 3 7 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA062 Doktorský seminář 3 (GAK) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DAB032 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DAB034 Diskrétní metody ve stavebnictví 2 3 10 --,zk
DAB035 Numerické metody 2 3 10 --,zk
DAB036 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DAB040 Matematika 2 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEB063 Družicová geodézie 3 8 --,zk
DEB064 Fotogrammetrie a laserové skenování 3 8 --,zk
DEB065 Informační systémy a digitální kartografie 3 8 --,zk
DEB066 Inženýrská geodézie 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA067 Doktorský seminář 4 (GAK) 6 8 zá,--
DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 zá,--

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA068 Doktorský seminář 5 (GAK) 6 14 zá,--
DEA069 Státní doktorská zkouška 20 --,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA070 Doktorský seminář 6 (GAK) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA071 Doktorský seminář 7 (GAK) 6 20 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DEA072 Disertační práce 0 --,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty