Studijní program

Geodézie a kartografie

Zkratka: H Kód: N3646 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Geodézie a kartografie"

studijní obor

Geodézie a kartografie (N)

Zkratka: GD

Program: Geodézie a kartografie

Obor se dále dělí na zaměření. Pro výpis předmětů vyberte zaměření.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty