Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: NPA-SIS Kód: N0732A260024 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Civil Engineering"

Popis programu

Navazující magisterský studijní program v anglickém jazyce a prezenční formou studia

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

diplomová práce, závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční

Garant programu

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Struktura předmětů

1. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NAA019 Matematika 5 (S) 2 1 4 zá,zk
NDA015 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
NHA040-A Nauka o budovách 2 2 2 4 zá,zk
NHB041 Počítačová aplikace stavební fyziky 1 2 3 zá,zk
NHB042 Sanace a adaptace budov 2 2 4 zá,zk
NLA022 Betonové konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
NOA019 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BYA002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) 2 --,zk
NBA007 Aplikovaná fyzika 2 1 3 zá,zk
NHB043 Diplomový seminář (S-PST) 2 3 zá,--
NHB044 Stavby s nízkou energetickou náročností 2 2 4 zá,zk
NHB046 Trvale udržitelná výstavba 2 1 4 zá,zk
NHB047 Vybrané statě z pozemního stavitelství 1 2 2 5 zá,zk
NHB048 Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb 2 2 4 zá,zk
NVB025 Oceňování staveb 2 1 3 --,kl

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
NHB049 Konstrukční detail (S-PST) 3 3 --,kl
NHB052 Průběh procesu výstavby 2 1 3 zá,zk
NHB053 Rekonstrukce a renovace památek 2 2 5 zá,zk
NHB054 Specializovaný projekt (S-PST) 2 8 --,kl
NHB055 Vybrané statě z pozemního stavitelství 2 2 2 5 zá,zk
NIB011 Moderní stavební materiály 2 2 4 zá,zk
NZB014-A Psychologie ve firemní praxi 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty