Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nDA Kód: P3607 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Management stavebnictví

Zkratka: MGS

Program: Civil Engineering

Struktura předmětů

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV01 Doktorský seminář I (MGS) 3 4 zá,--
DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4 zá,--
DA61 Numerické metody I 3 4 zá,--
DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV72 Současné ekonomické teorie a hospodářská politika 3 8 --,zk
DV73 Prostorová ekonomika 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV74 Inovační management 3 8 --,zk
DV76 Krizový management 3 8 --,zk
DV79 Finanční management 3 8 --,zk
DV80 Teorie managementu 3 8 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV02 Doktorský seminář II (MGS) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 --,zk
DA63 Numerické metody II 3 10 --,zk
DA64 Regresní modely 3 10 --,zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 2)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV77 Management investičních projektů 3 8 --,zk
DV78 Projektový management 3 8 --,zk
ZQ61 Soudní inženýrství - obecná metodika 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV03 Doktorský seminář III (MGS) 6 8 zá,--
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV04 Doktorský seminář IV (MGS) 6 8 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV05 Doktorský seminář V (MGS) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV06 Doktorský seminář VI (MGS) 6 14 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DV07 Doktorský seminář VII (MGS) 6 20 zá,--

5. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty