Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nDA Kód: P3607 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: KDS

Program: Civil Engineering

Struktura předmětů

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO01 Doktorský seminář I (KDS) 3 4 zá,--
DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DD62 Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování 3 8 --,zk
DF61 Interakce konstrukce a zeminy 3 8 --,zk
DI61 Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictví 3 8 --,zk
DL61 Teorie betonových a zděných konstrukcí 3 8 --,zk
DM61 Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování 3 8 --,zk
DN61 Teorie drážního svršku 3 8 --,zk
DO61 Teorie kovových a dřevěných konstrukcí 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DD61 Stavební mechanika 3 8 --,zk
DM62 Teorie dopravních staveb 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4 zá,--
DA61 Numerické metody I 3 4 zá,--
DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO02 Doktorský seminář II (KDS) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 --,zk
DA63 Numerické metody II 3 10 --,zk
DA64 Regresní modely 3 10 --,zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DD63 Stavební dynamika 3 8 --,zk
DI62 Radiační metody ve stavebnictví 3 8 --,zk
DL62 Modelování konstrukcí 3 8 --,zk
DM63 Životní prostředí a projektování pozemních komunikací 3 8 --,zk
DN62 Teorie drážního spodku 3 8 --,zk
DO62 Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcí 3 8 --,zk
ZF52 Podzemní stavitelství 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO03 Doktorský seminář III (KDS) 6 8 zá,--
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO04 Doktorský seminář IV (KDS) 6 8 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO05 Doktorský seminář V (KDS) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO06 Doktorský seminář VI (KDS) 6 14 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DO07 Doktorský seminář VII (KDS) 6 20 zá,--

5. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty