Studijní program

Architektura a rozvoj sídel

Zkratka: T Kód: N3504 Typ studia: magisterský

Získaný titul: Ing. arch.

Úroveň kvalifikace: magisterský (druhý stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a rozvoj sídel"

studijní obor

Architektura a rozvoj sídel

Zkratka: T

Program: Architektura a rozvoj sídel

Profil

Absolvent zaměření Architektura je schopen zpracovat architektonický návrh provozně náročných objektů nebo souborů staveb a zároveň zajistit jejich kvalitní realizaci. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů a následně pro vedení samostatné architektonické kanceláře. Jeho uplatnění je především v projekční činnosti, kterou je schopen vykonávat, díky zkušenostem získaným v průběhu odborné praxe jako součásti studijního programu, v kvalitě odpovídající potřebám profese bezprostředně po ukončení studia.

Obor se dále dělí na zaměření. Pro výpis předmětů vyberte zaměření.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty