Sociální stipendium

Žádost o sociální stipendium se podává písemně na formuláři uvedeném na adrese https://stipendium.vutbr.cz/, v sekci „Sociální stipendium“. Nedílnou součástí žádosti je písemné potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, který vydává orgán státní sociální podpory, typicky místní úřad práce. Oba dokumenty student odevzdá na Studijní oddělení fakulty.
Další informace naleznete v Častých dotazech ke stipendiím .

Termíny výplat sociálních stipendií jsou totožné s výplatou ubytovacích stipendií s tím rozdílem, že za měsíce srpen a září se sociální stipendium nevyplácí.

Související dokumenty