FAQ - často kladené dotazy ke stipendiím

Ubytovací stipendium

Jak mám postupovat při podávání žádosti o ubytovací stipendium?

 • Na stránce https://stipendium.vutbr.cz/ v sekci „Ubytovací stipendium“ podejte žádost o ubytovací stipendium. Před podáním žádosti je nutné v sekci „Nastavení stipendijního účtu“ nastavit, na který účet mají být stipendia odesílána. Pokud nebude nastavený žádný stipendijní účet, NEBUDE možné žádost o ubytovací stipendium podat. Podrobné pokyny jsou uvedeny u jednotlivých kroků podávání žádosti.

Jaká jsou data vyplácení ubytovacího stipendia a jeho výše?

 • Tyto informace jsou uvedeny ve Směrnici č. 71/2017, čl. 4 odst. 4. Podle tohoto ustanovení výplata proběhne do 20. dne měsíce následujícím po rozhodném období. Jedná se tedy o data 20. 1., 20. 5. a 20. 9. Výše ubytovacího stipendia se může lišit pro každé rozhodné období (existují tři čtyřměsíční období, leden–duben, květenn–srpen, zářín–prosinec). Informace o výši na jednotlivá období jsou dostupná v Rozhodnutí č. 7/2017 a jeho Příloze č. 1.

Jak je definována standardní doba studia?

 • Standardní doba studia je dána akreditací studijního programu.

Musím si v novém akademickém roce podávat novou žádost o ubytovací stipendium?

 • Ano. Žádost o ubytovací stipendium zůstává v platnosti po akademický rok, ve kterém byla podána.

Je nutné podat žádost o ubytovací stipendium do určitého termínu?

 • Ano. Nejpozději do konce rozhodného období, za které chcete peníze obdržet – pokud tedy podáte žádost např. 1. září, je to již pro období květen-srpen pozdě a stipendium NEOBDRŽÍTE.

Mám trvalé bydliště v okrese Brno-venkov, mám nárok na ubytovací stipendium?

 • Ne, ubytovací stipendium se vyplácí pouze studentům s trvalým bydlištěm mimo okresy Brno-město a Brno-venkov.

Budu mít nárok na ubytovací stipendium, když jsem byla dříve zapsána na studium na Masarykově univerzitě? Studium na MU jsem po roce ukončila na vlastní žádost.

 • Ne, bohužel v tomto případě nesplníte podmínku stanovenou čl. 7 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu VUT. O ubytovací stipendium byste nepřišla, pokud by studium na MU bylo ukončeno na vlastní žádost nejpozději k 31.10. roku zápisu.

Jsem studentem prvního ročníku bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu. Zapsal jsem se v červnu. Stále mi ale nepřišlo stipendium za období květen-srpen.

 • Výplata ubytovacího stipendia studentům prvních ročníků za období květen-srpen probíhá až v lednu. Je zde nutný časový posun z důvodu kvartální výstupu z celostátní Matriky studentů SIMS.

Sociální stipendium

Jakým způsobem mohu požádat o sociální stipendium?

Mohou o sociální stipendium žádat i zahraniční studenti?

 • V podmínkách pro přidělení sociálního stipendia není rozhodující, z jaké země pocházíte, ani kde máte trvalé bydliště. Hlavní podmínkou pro přidělení sociálního stipendia je nárok na přídavek na dítě v České republice.

Chtěla bych se zeptat, jak je to s podmínkou věku 26 let v podmínkách přidělení sociálního stipendia. Vzhledem k obtížné životní situaci nebylo možné ukončit studia pod hranicí 26 let. Existuje možnost zažádat o prominutí této podmínky?

 • Tuto podmínku není možné prominout už z toho důvodu, že nárok na přídavky na dítě po 26. roce věku ztrácíte, tedy nebudete splňovat základní podmínku, a to je nárok na přídavek na dítě.

V průběhu období u mě nastalo odebrání přídavku na dítě. Toto jsem ale zapomněla ohlásit a sociální stipendium mi již bylo vyplaceno. Jak mám nyní postupovat?

 • Obraťte se na Studijní oddělení fakulty, které má potřebné pokyny pro navracení neoprávněně vyplacených částek sociálního stipendia.

Obecné dotazy

Mám staré/špatně zadané číslo účtu, jak mám postupovat?

 • Použijte webový formulář pro nastavení stipendijního účtu na https://stipendium.vutbr.cz/. Tam můžete číslo stipendijního účtu změnit.

Mám dotaz ke stipendijnímu účtu - musím použít účet na mé jméno, případně zda tento účet musí být tuzemský nebo může být vedený v zahraniční bance?

 • Stipendia se vyplácí pouze na účty vedené v české měně u českých bank. Majitelem může být libovolná osoba.

Adresa uvedená ve formuláři žádosti o ubytovací stipendium není správná.

 • Před podáním žádosti kontaktujte studijní oddělení a požádejte o opravu adresy v systému. Nejpozději do 24 hodin by se měla projevit ve formuláři.