Detail předmětu

Historie a filozofie techniky

Akademický rok 2024/25

NZB020 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost. 2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů. 3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie. 4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský jako představitel renesanční filozofie. 5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Descartes, Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau. Historie vědy v 16. století. 6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Německá filozofie. Historie vědy v 17. století. 7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Historie vědy v 18. století. 8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie. 9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence. 10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein. 11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku. 12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost. 13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do obecných a českých dějin, periodizace dějinného vývoje. 2. Významné historické mezníky starověku, jejich vliv na poznání lidstva, zrod přírodní filozofie. 3. Dějiny starověku, shrnutí klíčových událostí. 4. Stěhování národů, středověká filozofie, obecné dějiny středověku. 5. Obecné a české dějiny ve středověku, přehled událostí, osobností a myšlenkových směrů. 6. Obecné a české dějiny v novověku, významné události dějin Evropy. 7. Průmyslová revoluce. Přehled vybraných technických vynálezů a unikátů. 8. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 9. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 10. Průmyslová revoluce. Historický vývoj vybraného technického vynálezu. Prezentace studentů. 11. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů. 12. Technicko-vědecká revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů. 13. Vědeckotechnická revoluce. Historický vývoj vybraného vědeckého problému. Prezentace studentů.