Detail předmětu

Speciální stroje a zařízení

Akademický rok 2024/25

NWB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů. 2. Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží. 3. Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže. 4. Dálkové ovládání strojů a zařízení. 5. Exkurze. 6. Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů. 7. Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin. 8. Diamantová technika. 9. BOZP, ekologie výroby, ergonomie. 10. Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s předmětem a požadavky, individuální zadání seminární práce - návrh strojního vybavení pro konkrétní výrobu. 2. Příklad č. 1: Návrh mobilní betonárny. 3. Konzultace k příkladu č. 1. 4. Exkurze do výrobny betonového zboží. 5. Příklad č. 2: Návrh strojního zařízení pro výrobu a aplikaci injektážních malt. 6. Konzultace k příkladu č. 2. 7. Odevzdání příkladů č. 1. a č. 2. 8. Konzultace k individuálnímu zadání. 9. Konzultace k individuálnímu zadání. 10. Test, prezentace individuálního zadání.