Detail předmětu

Správa stavebních objektů

Akademický rok 2024/25

NVB057 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI zimní semestr 2. ročník

NPC-SIE zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a základní pojmy.

2. Systém podpůrných činností a služeb pro podnik.

3. Správa stavebních objektů.

4. Životní cyklus stavebního objektu a jeho charakteristiky.

5. Technicko-ekonomické aspekty správy stavebních objektů.

6. Druhy a formy poskytování administrativních a jiných služeb.

7. Správce stavebního objektu a jeho spolupráce s facility managerem, využití BIM.

8. Facility management-nástroj pro optimalizaci ekonomických činností.

9. Facility management-nástroj pro optimalizaci manažerských činností.

10. Normy a právní předpisy.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod.

2. Zadání případové studie.

Výběr konkrétního stavebního objektu.

3. Manuál údržby stavebního objektu - šetření.

4. Manuál údržby stavebního objektu - zpracování návrhu.

5. Manuál užívání stavebního objektu - šetření. 6. Manuál užívání stavebního objektu - zpracování návrhu.

7. Provozní náklady stavebního objektu - šetření.

8. Provozní náklady stavebního objektu - zpracování výsledků.

9. Kompletace případové studie.

10. Prezentace a odevzdání případové studie.