Detail předmětu

Správní právo

Akademický rok 2024/25

NVB048 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní úprava správního práva (prameny správního a procesního práva)

2. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva (normy, prameny, subjekty správního práva).

3. Organizace, pravomoc orgánů veřejné správy.

4. Organizace a pravomoc orgánů státní správy.

5. Působnost orgánů státní správy.

6. Organizace a pravomoc orgánů územní samosprávy.

7. Působnost orgánů územní samosprávy.

8. Správní delikty (trestní pravomoc správních orgánů).

9. Správní řízení (pojem, podstata a zásady správního práva procesního).

10. Průběh správního řízení (zahájení, přerušení a zastavení správního řízení).

11. Vydání rozhodnutí (rozhodnutí, smír, usnesení a zvláštní rozhodnutí).

12. Přezkum rozhodnutí a správní exekuce.

13. Soudní přezkum správních rozhodnutí.