Detail předmětu

Marketing 2

Akademický rok 2024/25

NVB046 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Marketing – uvedení do problematiky – vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, různé typy marketingu.

3. Koncepce cíleného marketingu – segmentace, targeting, positioning.

4.–5. Kupní chování zákazníka – modely kupního chování zákazníka, jednotlivé psychologické faktory mající vliv na to, jak spotřebitel postupuje v nákupním chování, aktuální výzkumy kupního chování.

6. Produkt – identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, výrobkový mix, značka a značková politika, životní cyklus produktu a z něj vyplývající strategie, analýza portfolia a jeho jednotlivé modely.

7. Distribuce – marketingová distribuční cesta, úrovně marketingové distribuční cesty a jejich výhody a nevýhody, typy marketingových distribučních cest, jednotlivé typy marketingových distribučních systémů, jednotlivé typy distribuce a jejich výhody a nevýhody.

8. Propagace – jednotlivé nástroje komunikačního mixu.

9. Propagace – integrovaný komunikační mix.

10. Propagace – metody stanovení rozpočtu.

11. Globální marketing – internacionalizace a globalizace, problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu.

12. Globální marketing – úrovně mezinárodního zapojení.

13. Globální marketing – problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Marketing – uvedení do problematiky – vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, různé typy marketingu. 3. Koncepce cíleného marketingu – segmentace, targeting, positioning. 4.–5. Kupní chování zákazníka – modely kupního chování zákazníka, jednotlivé psychologické faktory mající vliv na to, jak spotřebitel postupuje v nákupním chování, aktuální výzkumy kupního chování. 6. Produkt – identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, výrobkový mix, značka a značková politika, životní cyklus produktu a z něj vyplývající strategie, analýza portfolia a jeho jednotlivé modely. 7. Distribuce – marketingová distribuční cesta, úrovně marketingové distribuční cesty a jejich výhody a nevýhody, typy marketingových distribučních cest, jednotlivé typy marketingových distribučních systémů, jednotlivé typy distribuce a jejich výhody a nevýhody. 8. Propagace – jednotlivé nástroje komunikačního mixu. 9. Propagace – integrovaný komunikační mix. 10. Propagace – metody stanovení rozpočtu. 11. Globální marketing – internacionalizace a globalizace, problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu. 12. Globální marketing – úrovně mezinárodního zapojení. 13. Globální marketing – problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu.