Detail předmětu

Ekonomika investic

Akademický rok 2024/25

NVB033 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí. 2. Teoretické předpoklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic, časová hodnota peněz. 3. Technicko-ekonomická studie investičního projektu – studie proveditelnosti. 4. Specifikace výnosů a nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby. 5. Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady. 6.–7. Tvorba podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů, stanovení peněžních toků 8.–9. Ekonomická analýza investičních projektů – výpočty ukazatelů NPV, IRR, LCC a jejich interpretace. 10. Analýza ziskovosti, kritický bod nákladů, analýza citlivosti a pravděpodobnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic. 2. Výpočet odpisů dlouhodobého majetku. 3. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti. 4. Zadání projektu – výroba dřevěných oken. 5. Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru. 6. Pokračování projektu – výkaz zisků a ztrát, výkaz CF. 7. Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace. 8. Pokračování optimalizace zdrojů financování. 9. Zápočtový test. 10. Zápočet.