Detail předmětu

Účetnictví

Akademický rok 2024/25

NVB032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.

4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.

6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.

8. Zúčtovací vztahy.

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

10.–11. Náklady a výnosy.

12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3.–4. Rozvaha. Změny v rozvaze.

5.–6. Oceňování aktiv a závazků.

7.–8. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.

9.–10. Peněžní toky.

11.–12. Právní úprava účetnictví v ČR. Harmonizace účetnictví. Aplikace IFRS.

13. Zápočet.