Detail předmětu

Financování

Akademický rok 2024/25

NVB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.

3.–4. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.

5.–6. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.

7. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.

8. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.

9.–10. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob.

11. Daň z nemovitých věcí. Daň silniční. Daň za nabytí nemovitých věcí. Daň spotřební.

12. Daň z přidané hodnoty.

13. Veřejné finance.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.

2.–3. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.

4. Zadání individuální seminární práce.

5. Sestavení časového harmonogramu.

6. Návrh finančního plánu – předpoklad.

7. Návrh finančního plánu – skutečnost.

8. Kalkulace finanční úspory.

9. Analýza plateb – varianta 1.

10. Analýza plateb – varianta 2.

11.–12. Prezentace seminárních prací.

13. Zápočet.