Detail předmětu

Oceňování staveb

Akademický rok 2024/25

NVB025 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové právo. Cenová soustava. Cenové informace.

2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.

3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.

4. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v ČR.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v zahraničí.

6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.

7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.

8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.

9. Cena nemovitosti. Cenové předpisy pro oceňování majetku.

10. Cena nemovitosti. Stavba. Pozemek. Porost. Způsoby oceňování.

11. Cena nemovitosti. Nákladový způsob ocenění stavby.

12. Cena nemovitosti. Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.

13. Souhrn přednášené problematiky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Úvod. Literatura. Klasifikace. Souhrnný rozpočet stavby.

3.–4. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce hlavní stavební výroby.

5.–6. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce přidružené stavební výroby.

7.–8. Rozpočet stavebního objektu – kompletace.

9.–10. Kalkulace vybrané stavební práce.

11.–12. Oceňování nemovitosti – vzorový příklad.

13. Zápočtový test.