Detail předmětu

Veřejné stavební investice

Akademický rok 2024/25

NVA070 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paterovo optimum, pohled na efektivnost).

2. Ekonomické pojmy používané ve veřejných projektech (užitek, příjmy, výnosy, náklady, výdaje, efektivnost …).

3. Základní metody ekonomického hodnocení veřejných projektů.

4.–5. Analýza nákladů a užitků (CBA).

6. Časová hodnota peněz, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C …).

7. Rizika a nejistoty (inflační očekávání, stavy světa).

8. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti.

9. Finanční zdroje pro veřejné investování (domácí – veřejné rozpočty, cizí – dotační zahraniční zdroje, instituce).

10. Zadávání veřejných zakázek – Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších novel.

11. Veřejná obchodní soutěž.

12. Veřejná obchodní soutěž.

13. Hodnocení veřejných zakázek. Výběr nejvýhodnější nabídky (nabídková cena, ekonomická vhodnost).

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.

2. SWOT analýza. Případová studie.

3. Analýza problémů a řešení.

4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.

5. Individuální práce na projektu – Logický rámec.

6. Prezentace výsledků.

7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie.

8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.

9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.

10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.

12. Prezentace výsledků.

13. Zápočet.