Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví

Akademický rok 2024/25

NVA067 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové předpisy. Cenová soustava.

2. Cenová politika státu. Cenové informace.

3. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.

4. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy.

6. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec ceny. Cena a náklady.

7. Náklady. Druhy a členění nákladů.

8. Nákladově orientovaná tvorba cen.

9. Cena projektové a inženýrské činnosti. Ceny rozpočtářských prací. Ceny zeměměřických prací.

10. Veřejné zakázky ve stavebnictví a ceny.

11. Oceňování nemovitostí. Legislativa. Základní pojmy.

12. Oceňování staveb jako nemovitostí. Metody oceňování.

13. Cenové pomůcky a produkty.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod. Literatura. Požadavky k zápočtu.

2. Náklady a ceny ve stavebnictví.

3. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec.

4. Cena stavební práce. Kalkulace nákladů.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.

6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce hlavní stavební výroby.

7. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.

8. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - práce přidružené stavební výroby.

9. Cena stavebního objektu. Kompletace rozpočtu.

10. Cena stavebního objektu. Propočet. Rozpočtové ukazatele.

11. Honoráře projektantů a architektů.

12. Souhrnný rozpočet stavby.

13. Zápočtový test.