Detail předmětu

Projektové řízení staveb 2

Akademický rok 2024/25

NVA042 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě.

2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy.

3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda.

4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů.

5. Aplikace Contec – stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy.

6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění.

7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu.

8. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting.

9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality.

10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace materiálů.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb.

12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad International Project Management Association.

13. Informační zdroje o stavbách a stavebním průmyslu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. Ukázka příkladů pro certifikaci podle IPMA.

2. 1. zadání - Časový plán zakázky jako podklad pro nabídkové řízení.

3. Korekce a dokončení 1. zadání.

4. 2. zadání - Strukturní plán zakázky a jeho nákladové ocenění.

5. Korekce a dokončení 2. zadání.

6. Vyvažování a kloubení procesů – instruktáž a zpracování příkladu.

7. 3. zadání - Časový plán realizace zakázky ve formě časoprostorového grafu.

8. Pokračování 3. zadání – Plán nasazení věcných zdrojů, plán nákladů, finanční plán zakázky.

9. Korekce a dokončení 3. zadání.

10. 4. zadání – Návrh staveništního provozu.

11. Korekce a dokončení 4. zadání.

12. Zápočtový test.

13. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.