Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

Akademický rok 2024/25

NVA041 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy.

3.–4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění.

5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – úvod.

6.–8. Rozbor prováděcí vyhlášky – stavby a příklady.

9. Rozbor prováděcí vyhlášky – výnosová hodnota, příklady.

10. Rozbor prováděcí vyhlášky – opotřebení, příklady.

11. Rozbor prováděcí vyhlášky – pozemky, porosty, příklady.

12. Teorie tržního oceňování nemovitostí.

13. Příklady tržního oceňování nemovitostí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy.

3.–4. Případová studie A – ocenění rodinného domu nákladovým způsobem ocenění dle platného cenového předpisu.

5.–6. Případová studie B – ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem ocenění dle platného cenového předpisu.

7.–8. Případová studie C – ocenění rodinného domu obyklou cenou porovnávacím způsobem.

9.–12. Konzultace případových studií.

13. Kontrola a odevzdání případových studií.