Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví 2

Akademický rok 2024/25

NVA036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ceny a náklady v životním cyklu stavebního díla. Klasifikace stavebních děl.

2. Metody tvorby ceny v jednotlivých etapách. Software pro rozpočtování a kalkulace.

3. Propočty, rozpočty a kalkulace ve výstavbě. Technické a oceňovací podklady.

4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. Pravidla sestavení. Třídění prací.

5. Sestavení výkazu výměr. Způsoby měření stavebních konstrukcí a prací. Specifika.

6. Ocenění výkazu výměr katalogovými cenami. Sestavení položkového rozpočtu.

7. Náklady. Klasifikace nákladů. Kalkulace v ekonomickém systému podniku.

8. Kalkulační techniky. Přirážková kalkulace.

9. Kalkulační metody. Absorpční kalkulace. Neabsorpční kalkulace.

10. Kalkulace katalogové ceny stavební práce. Rozbor kalkulace. 11. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulační podklady. 12. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulace nákladů, zisku a rizika.

13. Cenová a nákladová analýza zakázky. Cenový a nákladový management a BIM.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 2. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 3. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 5. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 6. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 7. Cenová analýza. 8. Cenová a nákladová analýza. 9. Cenová a nákladová analýza. 10. Cenová a nákladová analýza. 11. Vyhodnocení. 12. Kompletace. 13. Kompletace.