Detail předmětu

Protipovodňová ochrana

Akademický rok 2024/25

NRB021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně. 2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně). 3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů. 4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních. 5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení). 6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů). 7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany. 8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika. 9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní. 10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Mapy povodňového nebezpečí. 3.–4. Mapy povodňového ohrožení a rizika. 5.–6. Odhad povodňových škod. 7.–9. Návrh protipovodňových opatření. 10. Analýza nákladů a užitků.