Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

Akademický rok 2024/25

NPB023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. 2. Navrhování podtlakové kanalizace. 3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody – čerpací technika ve stokových sítích. 4. Energetická náročnost kanalizačních sítí. 5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. 6.–7. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO. 8.–9. Moderní technologie používané v městských ČOV. 10. Membránové procesy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod. 2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě. 3. Návrh čerpací stanice. 4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace. 5.–6. Návrh DČOV. 7.–8. Návrh vybrané části ČOV. 9. Návrh membrány. 10. Zápočet.