Detail předmětu

Kovové mosty 2 (DST)

Akademický rok 2024/25

NOB033 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování). 2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování). 3. Komorové mosty – specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů. 4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené – základní zásady navrhování. 5. Obloukové mosty – typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování. 6. Obloukové a rámové mosty – zvláštnosti statického řešení, rámové mosty. 7. Visuté mosty – základní zásady statického a konstrukčního návrhu. 8. Zavěšené mosty – základní zásady statického a konstrukčního návrhu. 9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry – typy, konstrukční a statické řešení. 10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování. 2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání). 3.–4. Statické řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání). 5.–6. Statické řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání). 7.–8. Statické řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání). 9.–10. Konstrukční řešení vybraných prvků nebo detailů mostu, zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.