Detail předmětu

Diplomový seminář (K-KDK)

Akademický rok 2024/25

NOB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu. 2.–4. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, varianty konstrukčního a statického řešení, předběžné statické výpočty. 5.–6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím diplomové práce. 7.–8. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím diplomové práce. 9. Kompletace projektu. 10. Prezentace projektu.