Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)

Akademický rok 2024/25

NOB030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do studia předmětu. Experimentální ověřování prvků a dílců kovových a dřevěných konstrukcí – možnosti realizace experimentů, druhy zkoušek, výsledky zatěžovacích zkoušek. 2.–3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek. 4.–5. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů – navrhování na základě zkoušek. 6. Názvosloví, třídění, požadavky, charakteristika zatímních mostních konstrukcí. 7. Základní systémy ocelových zatímních mostů – plnostěnná a příhradová mostní provizoria. 8. Mobilní ocelové mosty. Zatímní dřevěné mostní konstrukce. 9.–12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí – prostorové dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce kombinované z různých materiálů, spoje novodobých dřevěných konstrukcí. 13. Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Příklady experimentálního ověření ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců – ukázky zatěžovacích zkoušek, příklady experimentálních dat získaných ze zkoušek, charakter a typy výsledků zkoušek. 2.–3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek: procvičení na souborech výsledků materiálových zkoušek – určení fyzikálně mechanických vlastností oceli, betonu, sklovláknobetonu, konstrukčního skla. 4.–6. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů: procvičení na souborech výsledků zatěžovacích zkoušek – určení návrhové odolnosti ocelových a ocelobetonových sloupů, ocelových nosníků z tenkostěnných profilů, dřevěných nosníků zesílených vnější lepenou FRP výztuží. 7.–8. Mostní provizoria: příklady řešení moderních provizorních konstrukcí – ukázky výsledků statického a konstrukčního řešení ocelové provizorní lávky pro chodce. 9.–12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí: příklady navrhování vybraných prvků a spojů dřevěných konstrukcí. 13. Výpočet zatížitelnosti ocelového železničního mostu.