Detail předmětu

Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru

Akademický rok 2024/25

NOB029 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Požární bezpečnost – principy termální analýzy, požární zatížení, základní zásady požární spolehlivosti. 2. Ocel při požáru – vlastnosti oceli při vysokých teplotách, základní principy působení ocelových konstrukcí při požáru. 3. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tahem. 4. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných tlakem. 5. Požární odolnost a spolehlivost ocelových konstrukčních prvků namáhaných ohybem. 6. Beton při požáru – vlastnosti betonu při vysokých teplotách, základní principy působení ocelobetonových konstrukcí při požáru. 7. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem – sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem. 8. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných tlakem – sloup otevřeného průřezu zcela a částečně obetonovaný. 9. Požární odolnost a spolehlivost ocelobetonových konstrukčních prvků namáhaných ohybem – spřažený nosník. 10. Dřevo při požáru – vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva při vysokých teplotách, základní principy působení dřevěných konstrukcí při požáru. 11. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných tlakem – pruty z rostlého a lamelového dřeva. 12. Požární odolnost a spolehlivost dřevěných konstrukčních prvků namáhaných ohybem – pruty z rostlého a lamelového dřeva. 13. Požární odolnost a spolehlivost spojů dřevěných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Požární bezpečnost – výpočet požárního zatížení. 2. Stanovení vlastností oceli při požáru, chování ocelových konstrukčních prvků při požáru. 3. Návrh a posouzení taženého ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru. 4. Návrh a posouzení tlačeného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru. 5. Návrh a posouzení ohýbaného ocelového konstrukčního prvku na účinky požáru. 6. Stanovení vlastností betonu při požáru, chování ocelobetonových konstrukčních prvků při požáru. 7. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru – uzavřený průřez vyplněný betonem. 8. Návrh a posouzení ocelobetonového sloupu na účinky požáru – obetonovaný otevřený průřez. 9. Návrh a posouzení ocelobetonového nosníku na účinky požáru – spřažený nosník. 10. Stanovení vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru, chování dřevěných konstrukčních prvků při požáru. 11. Návrh a posouzení dřevěného sloupu na účinky požáru – průřez z rostlého dřeva. 12. Návrh a posouzení dřevěného nosníku na účinky požáru – průřez z lamelového dřeva. 13. Nívrh a posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru – dva vybrané typy spojů.