Detail předmětu

Kovové mosty 2 (KON)

Akademický rok 2024/25

NOB028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty – zatížení, nosníky při pružném působení (zásady statického řešení a navrhování), vliv způsobu montáže, krátkodobé a dlouhodobé účinky. 2. Spřažené ocelobetonové mosty – nosníky při plastickém působení (zásady statického řešení a navrhování). 3. Spřažené ocelobetonové mosty – prostředky spřažení (typy, konstrukční řešení, zásady navrhování). 4. Komorové mosty – specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů. 5. Obloukové mosty – typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování. 6. Obloukové a rámové mosty – zvláštnosti statického řešení, rámové mosty. 7. Šikmé mosty – zásady konstrukčního řešení, zásady statického návrhu. 8. Mosty půdorysně zakřivené – zásady konstrukčního řešení, principy statického návrhu. 9. Visuté a zavěšené mosty – zásady konstrukčního uspořádání, materiál a řešení konstrukčních prvků. 10. Visuté a zavěšené mosty – principy statického návrhu. 11. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry – typy, konstrukční a statické řešení. 12. Zvláštní mosty – dočasné mosty, mostní provizoria, pohyblivé mosty, plovoucí mosty (základní informace). 13. Výroba a montáž kovových mostních konstrukcí, příklady realizovaných kovových mostů, praktické aspekty návrhu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování. 2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými nebo obloukovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání). 3.–5. Statické a konstrukční řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání). 6.–9. Statické a konstrukční řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání). 10.–11. Statické a konstrukční řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání). 12.–13. Zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.