Detail předmětu

Kovové konstrukce 2

Akademický rok 2024/25

NOA019 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 1. ročník

NKC-SIS zimní semestr 1. ročník

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie). 2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov. 3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí. 4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. 5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh. 6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce. 7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů. 8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. 9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav. 10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací. 11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí. 12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů. 13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání projektu objektu vícepodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí. 2. Dispoziční řešení a zatížení. 3. Střešní konstrukce. 4. Nosná konstrukce stropů. 5. Sloupy patrové budovy. 6. Patky a kotvení sloupů. 7. Prostorová tuhost nosného systému, ztužidla. 8.–13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.