Detail předmětu

Speciální betonové konstrukce (K)

Akademický rok 2024/25

NLB036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Analýza prostorových soustav. 2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. 3. Výškové budovy. 4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely. 5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce. 6. Báně. 7. Skořepiny. 8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. 9. Visuté konstrukce. 10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Předpjatá stropní konstrukce patrových garáží: Návrh rozměrů a předpětí, geometrie, zatěžovací stavy. 2. Modelování desky na počítači. 3.–4. Stanovení statických veličin na počítači včetně grafických výstupů. 5. Dokončení statiky a její kontrola. 6. Dimenzování desky na ohyb. 7. Korekce. 8. Dimenzování desky na protlačení. 9. Výkresy. Kontrola dimenzování. 10. Odevzdání projektu, zápočet.