Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

Akademický rok 2024/25

NJB037 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy. 2. Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti. 3. Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod. 4. Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky. 5. Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí. 6. Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb. 7. Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod. 8. Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění. 9. Oceňování movitého majetku. 10. Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí. 11. Tržní oceňování nemovitostí. 12. Oceňování škod na nemovitostech. 13. Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr. 2. Oceňování pozemků. 3. Oceňování staveb. 4.–12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik. 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.