Detail předmětu

Optimalizace užití stavebních látek

Akademický rok 2024/25

NJA041 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků. 2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí. 3. Proces optimalizace – Výpočtový model. 4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace, Trvanlivost stavebních materiálů – obecné zásady. 5. Vertikální stavební konstrukce. 6. Horizontální stavební konstrukce. 7. Střešní konstrukce. 8. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 9. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění. 10. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů, Energetická náročnost stavebních konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní část, seznámení s průběhem cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu. 2. Příklady optimalizace, formulace multikriteriální optimalizační úlohy. 3. Formulace multikriteriální úlohy s relevantními požadavky na užitné vlastnosti staviv. 4. Dekompozice cílů, stanovení účelové funkce a omezujících podmínek. 5. Sestavení rozhodovací matice, výpočet váhy kritérií. 6. Rozhodování v podmínkách nejistoty, aplikace Bayesova kritéria. 7. Řešení Saatyho matice metodou kvantitativního párového srovnání. 8. Ostatní způsoby řešení matice optimalizační matice. 9. Posouzení získaných výsledků, ověření použitelnosti staviv pro zamýšlený účel. 10. Kontrola individuálních zadání studentů a udělení zápočtu.