Detail předmětu

Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců

Akademický rok 2024/25

NJA040 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu. 2. Komplexní zhodnocení metodických přístupů pro experimentální práce. 3. Komplexní shrnutí zkoušek určených pro speciální cementové kompozity. 4. Komplexní shrnutí zkoušek určených pro keramické materiály a kompozitní materiály s organickými plnivy. 5. Návrh komplexní metodiky pro testování materiálů v extrémních podmínkách. 6. Teoretický rozbor sestavení metodiky experimentu, ověření postupu zkoušek na zkušebních zařízeních. 7. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 8. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. Verifikace získávaných dat pomocí matematických simulací. 9. Laboratorní zkoušky, průběžné hodnocení. Individuální diskuze výsledků. Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení. 10. Hodnocení naměřených dat. Individuální diskuze výsledků. Zápočtový test. Zpracování dílčích výsledků, konsultace. Interpretace a diskuse výsledků laboratorních zkoušek. Udělení zápočtu.