Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

Akademický rok 2024/25

NJA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce. 2. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. 3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací. 3. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce. 4. Konsultace k postupům získání a zpracování výsledků. 5. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům. 6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům. 7. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp. externí z praxe. Validace výsledků. 8. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi – domácí a zahraniční literatura. 9. Interpretace a diskuse výsledků. 10. Metodika kompletace diplomové práce.