Detail předmětu

Aplikovaný software

Akademický rok 2024/25

NJA027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Využití výpočetní techniky ve stavební praxi, využití programové podpory v prostředí MS Windows. 2. Kancelářské softwarové balíky – MS Office. 3. Využití tabulkového kalkulátoru MS Excel ve stavební praxi. 4. Formulace úloh pro hledání extrému funkcí. 5. Sestavení úlohy pro řešení Řešitel/Solver. 6. Teoretický základ optimalizační úlohy při hledání extrému funkcí. 7. Algoritmizace úloh pro hledání extrému, simplexová metoda. 8. Formulace extrému, popis podmínek a omezení lineární úlohy. 9. Formulace extrému, popis podmínek a omezení kvadratické úlohy. 10.Úlohy matematického programování, princip řešení. 11.Praktické příklady hledání extrému ve stavební praxi. 12.Praktická úloha návrhů složení surovinových směsí. 13.Softwarová podpora pro hledání extrémů úloh.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení se s prostředím MS Excel. 2. Statistické funkce v prostředí MS Excel. 3. Konstrukce funkce normálního rozdělení. 4. Seznámení s prostředkem Řešitel. 5. Základy procesu optimalizace. 6. Optimalizace skladby výroby podniku. 7. Optimalizace receptury/složení stavebních materiálů. 8. Optimalizace výroby z pohledu využití zásob. 9. Optimalizace výroby a rozvozu čerstvého betonu. 10. Dopravní úloha. 11. Návrh optimální křivky zrnitosti. 12. Využití optimalizačních úloh ve stavebnictví. 13. Kontrola, zápočtová písemka, zápočty.