Detail předmětu

Materiály pro rekonstrukce staveb

Akademický rok 2024/25

NIB016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Polymery. 2. Teoretické základy kompozitních materiálů. 3. Částicové kompozity. 4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice. 5. Polymercementové malty a betony (PCC). 6. Malty a betony s polymerovou matricí. 7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny. 8. Konstrukční ocel a výztuž do betonu. 9. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. 10. Nové konstrukční materiály a postupy. 11. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností. 12. Technologie lepení a lepidla. 13. Ochranné povlaky na kovové i nekovové materiály. Izolace proti hluku, tepelné izolace, izolace proti vlhkosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet. 2. Výroba zkušebního železobetonového nosníku. 3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků. 4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, aplikace na zkušební železobetonový nosník. 5. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev. 6. Odzkoušení železobetonového nosníku. 7. Vyhodnocení naměřených dat, statistické hodnocení výsledků. 8. Závěrečný protokol, zápočet. 11. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy. 12. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně. 13. Odevzdání závěrečného protokolu, zápočet.