Detail předmětu

Experimentální metody vyšetřování konstrukcí

Akademický rok 2024/25

NIB015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování. 2. Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí. 3. Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů. 4. Experimentální zatěžovací zkoušky. 5. Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí. 6. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ. 7.–8. Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů. 9.–10. Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů. 2. Experimentální zatěžovací zkoušky. Způsoby zatěžování, metody snímání statických a dynamických veličin. 3. Metody měření relativních deformací – tenzometrie. 4. Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách. 5. Experimentální metody při ověření spolehlivosti dodatečného zesílení nosných prvků stavebních konstrukcí. 6. Metoda plochých lisů při diagnostice zděných konstrukcí. 7.–8. Zatěžovací zkoušky keramických stropních dílců CSD HURDIS. Metodika zatěžovací zkoušky výseku konstrukce. 9.–10. Aplikace metod bezdotykového měření poměrných deformací při tahové zkoušce. Monitoring vzniku a rozvoje trhlin.