Detail předmětu

Diplomový seminář (K-SZK)

Akademický rok 2024/25

NIB014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Rozbor zadání diplomové práce. 2. Specifikace metodiky zpracování závěrečné práce dle zadání. 3. Rozbor výsledků rešerše literatury k tématu práce. 4. Průběžné zhodnocení stávajících výsledků řešené problematiky. 5. Zpracování metodiky experimentální části práce. 6.–8. Realizace experimentů. 9. Vyhodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu. 10. Prezentace dosažených výsledků.