Detail předmětu

Moderní stavební materiály

Akademický rok 2024/25

NIB011 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Polymery. 2. Teoretické základy kompozitních materiálů. 3. Částicové kompozity. 4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice. 5. Polymercementové malty a betony (PCC). 6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC). 7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny. 8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. 9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností. 10. Technologie lepení a lepidla.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet. 2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků. 3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků. 4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků. 5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS. 6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností. 7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev. 8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením. 9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy. 10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně.