Detail předmětu

Kulturní hodnoty krajiny a sídel

Akademický rok 2024/25

NGB054 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

NPC-ARS / ARP letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Systémy hodnot v památkové péči.
2. Specifika české krajiny.
3. Vývoj osídlení na našem území a středověké město.
4. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města.
5. Feudální hrady a tvrze.
6. Renesanční a barokní proměna krajiny.
7. Šlechtické zámky a paláce.
8. Stopy průmyslové revoluce.
9. Proměna měst v 19. a 20. století.
10. Architektura zprůmyslněného stavebnictví.
11. Krajina jednotného hospodářství.
12. Suburbanizace krajiny.
13. Exkurze.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce.
2.-11. Konzultace seminární práce.
12. Odevzdání seminární práce.
13. Exkurze.