Detail předmětu

Prostorové plánování v ČR a EU

Akademický rok 2024/25

NGA052 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARP letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do kurzu, předmět studia, základní pojmy. 2. Historie územního plánování se zaměřením na území ČR. 3. Současná právní úprava územního plánování v ČR a její změny v posledních letech. 4. Orgány a nástroje územního plánování v ČR. 5. Seznámení se s územně plánovací praxí (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.). 6. Strategické plánování – historie, cíle a nástroje. 7. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989. 8. Seznámení se s praxí strategického plánování (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.). 9. Vybrané problémy prostorového rozvoje (suburbanizace, urban sprawl atd.). 10. Vybrané problémy prostorového rozvoje (brownfields, gentrifikace atd.). 11. Prostorové plánování v Evropě na nadnárodní úrovni – historie a významné dokumenty (Evropské perspektivy územního rozvoje, Územní agenda EU atd.), politiky EU s územním dopadem. 12. Obecná charakteristika systémů prostorového plánování v členských zemích EU – kontext, principy, hierarchická struktura, nástroje. 13. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Analýza existujícího strategického plánu vybrané obce, presentace práce před seminární skupinou, diskuse, náměty a doporučení pro tvorbu a realizaci cílů strategického plánu. 1. Úvod, vymezení zadání, výběr obce. 2.-3. Vymezení zadání a postupu práce, metodika a příklady zpracování strategického plánu obce. 4. Práce v terénu, návštěva místních úřadů vybrané obce, diskuse se zástupci vedení města nebo obce, analýza potřebnosti a realizace cílů strategického plánu, vazba na dokumenty územního plánování. 5.-7. Zpracování úkolu, konzultace rozpracovaných částí práce. 8.-12.Presentace seminárních prací v rámci seminární skupiny, diskuze, závěry. 13. Odevzdání a hodnocení výsledků.