Detail předmětu

Základy geotechniky

Akademický rok 2024/25

NFB021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin. 2. Vlastnosti základových půd a jejich stanovení. 3. Základy staveb (plošné a hlubinné). Mezní stavy základové půdy. 4. Technologie provádění základových konstrukcí. 5. Průzkumné práce inženýrské geologie. 6. Polní zkoušky mechaniky hornin. 7. Stabilita svahů a skalních stěn. Sesuvy. 8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby. 9. Deformace prostředí při podzemních stavbách. 10. Instrumentace a monitoring v geotechnice. 11. Geodetické metody používané v geotechnice. 12. Exkurze. 13. Závěr a souhrn látky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Klasifikace zemin a skalních hornin. 2. Inženýrskogeologický profil. 3. Plošný základ. 4. Hlubinný základ - pilota. 5. Poklesy nad raženým tunelem. 6. Kontrola úloh a zápočet.