Detail předmětu

Speleologické mapování

Akademický rok 2024/25

NEB052 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Účel a náplň předmětu, podmínky získání zápočtu, informační zdroje. Organizace terénního výjezdu. Organizace speleologů v ČR a ve světě. Specifika speleologického mapování. Měřické body v podzemí. 2. Používané měřické přístroje a pomůcky. 3. Specifika měření magnetických azimutů. Postup dokumentačních prací, měřické metody. 4. Postup dokumentačních prací, zpracovatelské metody. 5.-7. Terénní měřické práce v krasové jeskyni. 8.-9. Zpracovatelské práce. 10. Kontrola splnění požadavků a udělení zápočtu.