Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodézie 2

Akademický rok 2024/25

NEB049 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měření jeřábových drah. 2. Měření při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. 3. Určení odchylek tvaru kruhové konstrukce. 4. Měření pro rekonstrukci železničního oblouku. 5. Optimalizace polohy osového systému stavební konstrukce. 6. 3D průmyslové měřící systémy. 7. Měření svislých posunů. Metodika vyhodnocení měření posunů. 8. Kontrolní měření na stavbách. 9. GNSS aplikace v inženýrské geodézii. 10. Geodetické zajištění významných stavebních projektů

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Měření prostorových vztahů jeřábové dráhy. 2. Měření prostorových vztahů jeřábové dráhy (dokončení). 3. Určení skutečného tvaru kruhové konstrukce. 4. Určení skutečného tvaru kruhové konstrukce (dokončení). 5. Měření odchylek svislosti osy továrního komínu. 6. Měření odchylek svislosti osy továrního komínu (dokončení). 7. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu. 8. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu (pokračování). 9. Měření a vyhodnocení vertikálních posunů stavebního objektu (dokončení). 10. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.