Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2024/25

NEB029 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Grafické prostředí aplikace ArcCatalog. Grafické prostředí aplikace ArcMap. 2. Vizualizace. Labeling. Editace tabulek. Atributové dotazy. 3. Prostorové dotazy. Geoprocessing-Buffer, Clip. ModelBuilder. 4. Basic map. Mapové služby. 5. Rastrová data. Georeferencování. Transformace souřadného systému. Export dat. 6. Import, export souřadnic JTSK. Import, export souřadnic WGS84. Editace a tvorba vektorových dat. 7. Filedatabase. ISKN Studio. OpenStreetMap (ArcGIS Editor for OpenStreetMap). 8. Sběr GIS dat. 9. ArcGIS Online. 10. ESRI Collector. ArcReader. ArcGIS Explorer 11. Import, export CAD dat. QGIS. 12. Tvorba TIN. 3D Analyst Tools. ArcScene. Google Earth. 13. Zápočtový test.